Dienstverleningsdocument

Autoriteit Financiële Markten

 

Om onze dienstverlening en prijzen te vergelijken met andere financiële dienstverleners, is er in opdracht van de minister van Financiën een Dienstverleningsdocument opgesteld.

Er zijn vier verschillende varianten, specifiek voor uw adviesvraag:

 

Risico’s afdekken

U wilt een verzekering bijvoorbeeld voor een overlijdensrisico, voor arbeidsongeschiktheid, uitvaart of betalingsbeschermer

 

Vermogen opbouwen

U wilt advies over een geld voor later of een direct ingaande lijfrente

 

Pensioenvraag

U wenst een pensioen voor u of uw werknemers

 

Hypotheekvraag

U wenst een advies over een bestaande of nieuwe hypotheek

 

Als u een van deze specifieke adviesvragen aan ons heeft voorgelegd, dan ontvangt u van ons het bijbehorende dienstverleningsdocument.

Bovengenoemde documenten kunt u ook downloaden op onze website www.berdami.nl

Voor de overige (schade) verzekeringen zijn geen dienstverleningsdocumenten beschikbaar.

Veel gestelde vra

 VeVe 

 

Veel gestelde vragen

 

 

Waarom is er voor mijn adviesaanvraag geen dienstverleningsdocument?

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voor een aantal adviesvragen een dienstverleningsdocument ontwikkeld. Voor de meer eenvoudige particuliere – en

zakelijke schadeverzekeringen is geen dienstverleningsdocument opgesteld.

Denk dan bijvoorbeeld aan een inboedel – of aansprakelijkheid verzekering.

 

Staan alle werkzaamheden van Berdami Verzekeringen in het

dienstverleningsdocument beschreven?

 

Nee. Het dienstverleningsdocument is een voorbeeld.

Voor een compleet beeld van wat wij voor u kunnen doen, is het zinvol een gesprek met

een van onze medewerkers te hebben.

 

Wat betekent Gemiddelde kosten?

 

De gemiddelde kosten zijn gebaseerd op de meest voorkomende adviesvragen van

onze klanten. In uw geval kunnen de kosten dus anders zijn. Als u een andere adviesvraag

heeft of uw situatie is anders, dan zijn de kosten hoger of lager.

Onze medewerkers leggen u dat graag uit.